خبرآنلاين/ سرپرست و فيزيوتراپ تيم ملي واليبال ايران به دليل مشکوک بودن به کرونا چند روزي حق خروج از دهکده را نداشتند.
امير خوش خبر و سيامک افروزي، سرپرست و فيزيوتراپ تيم ملي واليبال، از ورود به دهکده المپيک برايشان حاشيه ساز ايجاد شده است. آن هم حاشيه هايي که در تهران رقم خورده است. ديروز سه بار تست pcr آنها که ۶ روز بعد از ورود به دهکده المپيک، به دليل حضور يک فرد مبتلا به کرونا، ۴ رديف جلوترشان، چند روزي از دهکده ممنوع الخروج شده بودند، در بازي اول تيم ملي مقابل لهستان هم غايب بودند. البته آنها براي بازي دوم مقابل ونزوئلا اجازه حضور در سالن را پيدا کردند، اما به شرط اينکه افروزي روي نيمکت تيم نباشد و سرپرست و فيزيوتراپ تيم، از روي سکوي تماشاگران‌ بازيها را تماشا کنند. آنها يک شرط ديگر هم براي شکستن حکم ممنوع الخروجي داشتند، آن هم با ماشين ديگري به سالن آرياکه آره نا بروند و برگردند. ژاپني ها در حالي اين تصميم را گرفتند که سرپرست و فيزيوتراپ بايد در دهکده کنار بازيکنان بودند. با اين حال آنها قبول کردند تا کنار تيم باشند و گه گاه در سالن خالي از تماشاچي، با تشويق هايشان، نقش هواداران را بازي مي کردند و حتي موقع زدن پوئن سرويس، اسپک يا دفاع با شومن سالن هماهنگ تشويق مي کردند.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد