فارس/ بازيکن تيم پرسپوليس در عکس تيمي پيکان شرکت کرد.
پيش از شروع ديدار تيم‌هاي پيکان و پرسپوليس از مقام 5 شهيد کشورمان تقدير به عمل آمد.
* کادر فني پيکان قبل از بازي سمت يحيي گل محمدي و دستيارانش رفته و با آنها خوش و بش کردند.
* شهريار مغانلو که سال گذشته در پيکان عضويت داشت، با بازيکنان اين تيم عکس تيمي گرفت.
* محمدحسين کنعاني‌زادگان، فرشاد فرجي، شهريار مغانلو، وحيد اميري، مهدي شيري و اميد عاليشاه قبل از ديدار سمت مهدي تارتار رفته و از وي رخصت گرفتند. محمد ستاري مدافع پيکان هم با يحيي گل محمدي خوش و بش کرد.
* حضور تعدادي از تماشاگران پشت محل حضور بازيکنان ذخيره پيکان سبب شد عوامل انتظامي آنها را از محوطه دور کنند.
* برخي مديران پرسپوليس که قصد ورود به ورزشگاه را داشتند، به دليل در اختيار نداشتن بليت‌هاي کافي، معطل ماندند اما در نهايت توانستند با پيگيري‌هاي صورت گرفته وارد جايگاه ويژه شوند.
* يک دختربچه به همراه برادر خود در ميان تماشاگران نشسته بود.
* در دقيقه 9 مهدي عبدي گل اول پرسپوليس را به ثمر رساند. وي پس از اين گل دوان دوان به سمت يحيي گل محمدي دويد و خود را به بغل سرمربي پرسپوليس پرت کرد.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد