آخرين خبر/ 70 درصد مدارس ژاپن دولتي است و اين مدارس درحالي مجوز فعاليت مي‌گيرند که مدارس‌شان داراي فضاي ورزشي بزرگي باشد. يعني ورزش در مدارس ژاپن در ابعاد آموزشي آن بسيار بااهميت است. و جالب اينکه معادل 4 وزارتخانه در ايران، يک وزارتخانه وجود دارد. در واقع وزارتخانه‌اي به نام وزارتخانه ورزش، آموزش، فرهنگ و علوم فناوري است که توسط يک وزير اداره مي‌شود.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد