تسنيم/ رقابت‌هاي ليگ دووميداني بانوان با شکسته شدن دو رکورد ملي و باشگاهي پيگيري شد.
دومين روز از مرحله دوم بيست‌وپنجمين دوره رقابت‌هاي دووميداني قهرماني باشگاه‌هاي کشور در بخش بانوان، امروز در مجموعه ورزشي آفتاب انقلاب پيگيري شد.
در ماده پرش با نيزه مهسا ميرزا طبيبي از تيم پليمر خليج فارس خرم آباد با ثبت رکورد 4.03 متر رکورد ملي و باشگاهي را شکست. رکورد پيشين اين ماده در هر دو بخش ملي و باشگاهي کشور با 4.02 متر متعلق به خودش بود. البته اين رکورد پس از تاييد تست دوپينگ ثبت خواهد شد.
همچنين در دوي 800 متر، تکتم دستاربندان از تيم پليمر خليج فارس خرم آباد با ثبت زمان 2:11.77 رکورد باشگاهي را جابه‌جا کرد. رکورد پيشين اين ماده در رقابت‌هاي باشگاه‌هاي کشور با زمان 2:12.63 دقيقه متعلق به مريم محمودي (1399/7/11) بود. اين رکورد نيز پس از تاييد تست دوپينگ ثبت خواهد شد.

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد