آخرين خبر/ سايت فوتبالي نوشت: شکوري و الهامي پس از حواشي پيش آمده بالاخره با يکديگر آشتي کردند.
همه چيز به ديدار برگشت پرسپوليس و نساجي در ليگ بيستم برميگردد. ديداري که حواشي زيادي را به همراه داشت و مهم ترين آن حواشي، چالش ايجاد شده ميان ابراهيم شکوري و ساکت الهامي بود که کار به توييت زدن ابراهيم شکوري عليه الهامي رسيد و البته در ادامه ساکت الهامي شکايتي را عليه معاون ورزشي وقت پرسپوليس مطرح کرد و چالش ميان اين دو به مراجع قانوني کشيده شد.
اما با همه اين تفاسير اتفاق خوبي که در تمرين نساجي رخ داد آشتي‌کنان ميان اين دو نفر بود. زماني که ابراهيم شکوري  ميهمان ويژه تمرين نساجي شد و با ساکت الهامي خوش و بش کرد و اين دو سرانجام پس از کش و قوس هاي فراوان از يکديگر دلجويي کردند. اتفاقي که اين روزها در فوتبال ما کمتر رخ مي‌دهد و ميان اين حجم از مجادله و جنجال ميان فوتبالي‌ها شايد اين حرکت مثبت و رو به جلويي براي هرچه بيشتر آرام کردن فضاي فوتبال ايران باشد و بتوان آن را به فال نيک گرفت.

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد