ايلنا/ رئيس هيات مديره باشگاه استقلال تهران به عنوان سرپرست مديرعاملي انتخاب مي‌شود.
احمد مددي مديرعامل باشگاه استقلال تهران عصر امروز از سمت خود کناره گيري کرد و به صورت رسمي به فعاليت در اين باشگاه پايان داد.
با پذيرش استعفاي مددي، تا زمان مشخص شدن کادر مديريتي جديد علي اصغر ملکيان، رئيس هيات مديره باشگاه به عنوان سرپرست مديرعاملي انتخاب مي‌شود.
پيشتر در ديگر باشگاه پايتخت چنين اتفاقي رقم خورده بود. پس از استعفاي جعفر سميعي از مديرعاملي باشگاه پرسپوليس تهران، مجيد صدري به عنوان سرپرست مديرعاملي انتخاب شد و فعلا در اين پست فعاليت دارد.

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد