طرفداري/ فيفاي ستاره فرانسوي به دست او رسيد.
حدود 2 هفته به انتشار رسمي بازي فيفا 22 مانده و الکترونيک آرتز فيفاي اختصاصي ام باپه را به دست او رسانده است.
همان طور که مي دانيد هر سال الکترونيک آرتز بازي خود را با کاور اختصاصي براي چند بازيکن مطرح مي فرستد و به نوعي براي خود نيز تبليغ مي کند. EA-Sports با انتشار اين عکس نشان داد که فيفاي اختصاصي ستاره پاري سن ژرمن به دست او رسيده است.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد