آخرين خبر/ درگيري شديد بين هواداران دو تيم لنس و ليل در ليگ فرانسه باز هم حاشيه ساز شده است.
 شروع فصل جديد ليگ فرانسه با حواشي فراواني همراه بوده و هر چند وقت يکبار شاهد رخ دادن درگيري هاي شديدي در زمين و بين هواداران در استديوم هاي فوتبال اين کشور هستيم. حدود يک ماه قبل بود که درگيري عجيبي بين بازيکنان مارسي و به خصوص ديميتري پايت و هواداران تيم نيس بوديم و آن بازي نيمه تمام ماند.
اما حالا اين اتفاق به شکل متفاوتي در اين هفته فوتبال فرانسه نيز رخ داده است. دربي دو تيم لنس و ليل در نيمه اول با تساوي بدون گل به اتمام رسيد و بعد از خروج بازيکنان از زمين براي استراحت بود که درگيري بزرگي بين هواداران دو تيم شکل گرفت. تعداد قابل توجهي از هواداران حاضر در استاديوم به داخل زمين آمده و آنجا اين جنجال را ادامه دادند. حجم حضور هواداران به قدري زياد بود که در نهايت نيروهاي پليس وارد عمل شده و اجازه درگيري هاي بيشتر و افزايش آشوب در اين ديدار را گرفتند.
بدين ترتيب بازيکنان دو تيم لنس و ليل ترجيح دادند در داخل رختکن مانده و در اين آشوب دخالت نکنند. در نهايت بعد از 30 دقيقه بود که بنويت ميلوت، داور اين ديدار اجازه بازگشت بازيکنان به ميدان را صادر کرد و آنها بعد از دقايقي گرم کردن، نيمه دوم اين ديدار را از سر گرفتند. بايد ديد واکنش کميته انضباطي فرانسه به افزايش حواشي و درگيري هاي اين فصل فوتبال فرانسه و هفته هاي اخير چه خواهد بود.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد