فارس/ تجمع‌ هواداران تيم فوتبال استقلال در روزهاي اخير به ظاهر براي حمايت از منافع باشگاه و در اصل براي منافع افرادي معدود با تهيج احساسات پاک هواداران صورت مي‌گيرد.
تجمع هواداران استقلال در حمايت از استراماچوني! تجمع هواداران استقلال عليه مديريت، تجمع هواداران باشگاه مقابل مجلس شوراي اسلامي، تجمع هواداران مقابل قوه قضائيه و... اين داستان از حدود سه سال پيش همچنان ادامه دارد. داستان تجمع‌هايي به اسم هواداران و به نفع باشگاه استقلال اما در واقعيت به سود افرادي تقريبا نامرئي که فقط به سود شخصي خود فکر مي‌کنند. اين افراد در اصل نه به منافع باشگاه، نه هواداران استقلال اعتنا نمي‌کنند و دنبال اهداف شخصي خود هستند.