طرفداری/ گل کویاته به پاریسن‌ژرمن (متس 1-1 پاریسن‌ژرمن).


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید