طرفداری/ به نظر می‌رسد بعد از فرشاد احمدزاده، محمد انصاری هم از پرسپولیس بابت مطالباتش شکایت کند.
محمد انضاری به نظر می‌رسد شاکی بعدی پرسپولیس باشد.
فرشاد احمدزاده که طی دو سال اخیر خواهان دریافت مطالباتش شده بود و طی چند ماه اخیر به واسطه رفاقت با ابراهیم شکوری از دریافت پولش گذشت کرده بود بعد از تغییر مدیریت در باشگاه پرسپولیس و البته حضورش در سپاهان به این فکر افتاد تا بار دیگر پرونده شکایتش از پرسپولیس را از سر بگیرد.
در همین ارتباط شنیدیم احمدزاده تنها شاکی پرسپولیس نیست و با توجه به این که انصاری نیز که پس از گفتگو با سمیعی و شکوری به باشگاه وقت داده بود هم به صرافت دریافت مطالباتش از باشگاه بیوفتد. از این رو طبیعی است که پس از احمدزاده، محمد انصاری نیز برای دریافت مطالباتش از باشگاه پرسپولیس اقدامات لازم را انجام دهد.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید