طرفداری/ هفتادوهفت سال قبل در روز 18 مهر 1323 باشگاه استقلال به طور رسمی تاسیس شد... با توجه به بازی حساس ایران و کره جنوبی و فضای ملی حاکم بر فوتبال ایران، مطلب مربوط به تاسیس باشگاه تاج (استقلال) از 18 مهر، به امشب 23 مهر موکول شد...
تاریخ دقیق تاسیس باشگاه استقلال از موارد پر بحث تاریخچه این باشگاه بوده که غالبا با اشتباهات فراوانی همراه شده؛ اشتباهاتی که حتی کنفدراسیون فوتبال آسیا مرتکب آن شده است. باشگاه استقلال در مهر 1323 تاسیس شد و فعالیت خود را از شهریور سال بعد به طور رسمی آغاز کرد. این درحالی است که رسانه ها و منابع فراوانی، تاریخ تاسیس این باشگاه را 18 شهریور 1324 و بعضا 4 مهر 1324 میدانند که از اساس غلط است. در تاریخ 4 مهر 1324 اسنادی وجود دارد که نشان می دهد برخی رسانه های آن زمان افتتاح باشگاه را تبریک گفته اند که تاریخ افتتاح باشگاه هم همان 18 شهریور 1324 بوده است اما تاریخ تاسیس باشگاه که ابتدا به نام دوچرخه سواران فعالیت می کرد، 18 مهر 1323 بود.
تاریخ تاسیس باشگاه استقلال در آیین نامه باشگاه
در اساسنامه نامه باشگاه استقلال که در سال 1347 تدوین شد تاریخ تاسیس این باشگاه مهر 1323 ثبت شده است و 18 شهریور سال 1324 سال افتتاح باشگاه بوده و نه تاسیس باشگاه !

اساسنامه نامه باشگاه استقلال (تاج) در سال 1347

تاریخ تاسیس باشگاه استقلال در اساسنامه باشگاه: در این سند تاکید شده استقلال مهر 1323 تاسیس و سال 1324 آغاز به کار کرده است...
سالروز تاسیس تاج در مطبوعات
تیمسار خسروانی مدیر باشگاه تاج نیز در روز 18 مهر سالروز تاسیس باشگاه استقلال را جشن می گرفت

کیهان ورزشی - شماره 899 - صفحه 20


جشن سالگرد تاسیس تاج در 18 مهر

18 شهریور 1324 - روزی که تاج افتتاح شد!
تقریبا پس از گذشت یک سال از تاسیس باشگاه، در 18 شهریور 1324 این باشگاه فعالیت خود را آغاز و افتتاح شد؛ تاریخی که غالبا به اشتباه به جای تاریخ تاسیس این باشگاه از آن یاد می شود.


افتتاح باشگاه دوچرخه سواران در شهریور 1324

اطلاعات - 19 شهریور 1324 - صفحه 6
با این حساب باید همان 18 مهر 1323 را به عنوان تاریخ تاسیس باشگاه استقلال (تاج سابق) که با نام دوچرخه سواران آغاز به کار کرد، در نظر گرفت.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید