ورزش 3/ نصیرزاده با انتشار یک برگه از تسویه حساب با بدهکاران داخلی ماشین سازی خبر داد.
 پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه ماشین سازی به دلیل داشتن بدهکاران داخلی و خارجی در این مدت بسته بوده و این باشگاه لیگ یکی هنوز موفق به ثبت قراداد بازیکنان جدید خود نشده است.
بخشی از این بدهی ها که بر عهده محمدرضا زنوزی بود، امروز تسویه شد و هوشنگ نصیرزاده با اعلام آن گفت:
"هواداران خونگرم و متعصب ماشین‌سازی بدانند امروز شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ ما با تمامی بازیکنان داخلی تسویه حساب کردیم تا هیچ عذر و بهانه‌ای برای آقای دکتر قربانی مالک محترم باشگاه باقی نماند.
حال منتظر هستیم تا ایشان در اسرع وقت ممکن به تعهد خود مبنی بر پرداخت بدهی بازیکن خارجی عمل کرده و پنجره نقل و انتقالات باشگاه ماشین سازی را باز کنند."
به این ترتیب مالکیت جدید ماشین سازی بایستی برای باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی این باشگاه آن دسته از بدهی هایی که متعهد به پرداخت آنهاست را بپردازد.

ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید