ایسنا/ کارشناس داوری عربستانی به ستایش از داور ژآپنی دیدار پرسپولیس برابر الهلال پرداخت و همه تصمیم های او را درست دانست.

به نقل از الریاضیه، دیدار الهلال برابر پرسپولیس با پیروزیس بر صفر نماینده عربستان به پایان رسید.
محمد کمال ریشه کارشناس داوری عربستانی درباره عملکرد رادو ساتو گفت: همه تصمیم های داور درست بود. او بازی با با اقتدار اداره کرد و اجازه هیچگونه جنجالی را نداد. بازی صحنه جنجالی نداشت. کارت های که او داد همگی درست بودند.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید