مهر/ کمیته ملی المپیک ۳۶۳ ورزشکار از رشته های مختلف را واجد شرایط برای عضویت در کمیسیون ورزشکاران این کمیته معرفی کرده است.
برگزاری دومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک در دستور کار این کمیته قرار گرفته است. بر همین اساس ستاد برگزاری انتخابات این کمیسیون تشکیل شده تا مقدمات برگزاری انتخابات را مهیا کند.
این ستاد در اولین گام اقدام به مکاتبه با فدراسیون ها جهت معرفی ورزشکاران شان کرد که طبق آئین نامه انتخابات واجد شرایط برای عضویت در کمیسیون و رای گیری هستند.
اسامی دریافتی از فدراسیون ها جهت استعلام به فدراسیون پزشکی ورزشی ارسال شد تا از حیث پاک بودن و نداشتن تخلف دوپینگ اطمینان لازم حاصل شد.
جمع بندی اینکه ۳۶۳ ورزشکار جهت احراز و عضویت در کمیسیون ورزشکاران تایید صلاحیت شدند. ۴۵۵ ورزشکار هم دارای صلاحیت لازم برای حضور در انتخابات و رای گیری معرفی شده اند.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید