طرفداری/ گل فالکائو به بارسلونا (رایو وایکانو 1-0 بارسلونا).


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید