طرفداری/ گل لائوتارو مارتینز به ونتزیا از روی نقطه پنالتی (ونتزیا 0-2 اینترمیلان).


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید