آخرین خبر/ جلد روزنامه پرسپولیس چاپ شنبه مورخ ۱۳ آذر ۱۴۰۰.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید