آخرین خبر/ دقیقه 62: شوت وحیدی امیری توسط حسینی به زیبایی دفع شد.

ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید