طرفداری/ گل ادین ژکو به آاس‌رم (آاس‌رم 0-2 اینتر).


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید