طرفداری/ گل تیمو ورنر به زنیت (زنیت 0-1 چلسی).


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید