طرفداری/ گل سرخیو راموس به رنس (پاریسن‌ژرمن 2-0 رنس).


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید