طرفداری/ بهزاد نوشادی علیه مهدی مهدوی کیا استوری ای را منتشر کرده است
انصراف تیم ملی امید از بازی های کشور های اسلامی باعث جریمه شده است.
در همین راستا بهزاد نوشادی استوری ای را منتشر کرده است:


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید