خبر ورزشی/ کادرفنی تیم ملی ایران برای دیدن بازی تیم های ذوب آهن و پرسپولیس به شهر اصفهان سفر کرد.
امروز در خبرها خواندیم دراگان اسکوچیچ، همراه کادرفنی تیم ملی به شهر اصفهان سفر کرد. در این سفر، وحید هاشمیان نیز اسکوچیچ و دستیاران تیم ملی را همراهی می کند.
قبل از رسیدن به اصفهان اما اسکوچیچ و یارانش در یک رستوران سنتی توقف می کنند تا ناهاری بر بدن بزنند. در ضمن هوس می کنند عکسی به یادگار بگیرند اما نکته قابل توجه، نوشته ای است است که روی دیوار این رستوران به چشم می خورد؛ «عکاسی ممنوع!»

ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید