ورزش 3/ درگیری توخل و کونته در پایان بازی هم ادامه داشت و در هنگام دست دادن بازهم این دو سرمربی با یکدیگر گلاویز شدند.
*هر دو سرمربی در نهایت کارت قرمز دریافت کردند.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید