ورزش 3/ اقدامات پلیس اندونزی در فاجعه رخ داده در این کشور اعتراضات زیادی را به همراه داشته است.
مرگ صدها نفر در یک مسابقه فوتبال به یک تراژدی در بزرگ تبدیل شده است. حادثه ورزشگاه کانجوروهان داستانی غم انگیز است که به خاطره‌ای سیاه در تاریخ فوتبال جهان تبدیل خواهد شد.
پرتاب گاز اشک آور پلیس به سمت تماشاگران تا ساعت‌ها بعد از مسابقه یک معمای بزرگ بود. بر اساس دستورالعمل "مقررات ایمنی ورزشگاه‌های فیفا" ماده 19 بند B، استفاده از سلاح گرم و گاز اشک آور برای کنترل جمعیت ممنوع است. با توجه به وضوح قوانین مشخص نیست که چگونه چنین اتفاقی در اندونزی رخ داده است.
در حقیقت اکنون پلیس به متهم شماره یک در این فاجعه انسانی تبدیل شده است. این که چرا پلیس منطقه با وجود قوانین موجود برای پراکنده کردن افراد دست به پرتاب گاز اشک آور و استفاده از سلاح زده است؛ موضوعی که کاهش اکسیژن، ازدحام جمعیت و در نهایت قربانی شدن تعداد زیادی انسان را به همراه داشته است.
البته پلیس معتقد است که راهی جز این برای پراکنده کردن جمعیت وجود نداشته و در واقع آن ها مجبور به انجام این کار شده اند اما با این حال اعتراضات در این زمینه به اوج خود رسیده و معترضان پلیس را عامل اصلی این فاجعه تلقی می کنند و از دولت خواستار توضیح شده اند.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید