آخرین خبر/ موقعیت خطرناک برای سنگالی ها که ضربه اسماعیل سار تبدیل به گل نشد. 


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید