فارس/ پس از بازسازی صورت گرفته توسط فدراسیون کشتی تعداد تشک های خانه ی کشتی شهید ابراهیم هادی از 5 تشک به 10 تشک ارتقاء یافت.
پیش از این، خانه کشتی شهید هادی دارای پنج تشک بود که پس از بازسازی توسط فدراسیون و برداشتن سکوها، وسایل بدنسازی در کنار این پنج تشک قرار گرفت.
با توجه به ساخت سالن مجهز بدنسازی شهید حسین شکوری توسط فدراسیون کشتی، تصمیم بر آن شد که تعداد تشک های این سالن به 10 عدد ارتقاء یابد که با یاری خداوند متعال این تصمیم امروز محقق شد و از این پس ملی پوشان آزاد و فرنگی می توانند با شرایط راحت تری تمرینات خود را بروی این تشک ها انجام دهند.
شایان ذکر است پس از بازسازی خانه کشتی شهید صدرزاده این سالن نیز مجهز به 8 تشک یک پارچه شده بود که با اختصاص 10 تشک به سالن شهید ابراهیم هادی در مجموع 18 تشک تمرینی یکپارچه در اختیار ملی پوشان قرار گرفت.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید