ورزش 3/ جزئیات قرارداد ساپینتو از زبان حجت کریمی
کریمی: پیشنهاد تمدید را به ساپینتو ارائه کرده ایم

 

ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید