ورزش 3/ نام سرلیدر هواداران پرسپولیس به عنوان منشی مجمع امروز این باشگاه مطرح شده است.
مجمع باشگاه پرسپولیس امروز در حالی برگزار شد که سهام‌داران این باشگاه امکان حضور در ساختمان باشگاه را داشتند و همچنین می‌توانستند از طریق لینک پخش زنده در مجمع حضور یابند.
در این بین اما نکته جالب این است که نماینده یکی از سهام‌داران، عباس اسماعیل‌بیگی بود که به عنوان لیدر جنجالی این باشگاه شناخته می‌شود.
نکته عجیب اینکه او به عنوان منشی جلسه هم انتخاب شد تا نامش در مصوبه پایانی مجمع نیز مطرح شود تا تعجب بسیاری را به خود برانگیزد.


در این بین میثم پیله‌فروش به عنوان معاون خصوصی‌سازی ریاست مجمع را برعهده داشت و معاون دیگر قربانزاده در نقش ناظر اول حضور یافت.
همچنین حسین دانه‌داران، حراست سازمان خصوصی‌سازی به عنوان ناظر دوم در جلسه حاضر شد.

در نهایت اعضای حاضر تصویب کردند که مجمع بعدی یکشنبه هفته آینده ساعت ۱۴ برگزار شود.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید