طرفداری/ماهینی: نمی دانم چه بر سر ورزشگاه آزادی آمده است 


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید