طرفداری/علی سامره: امیدواریم یکی دو روز آینده مشکل پرداختی بازیکنان حل شود 


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید