مهر/ شرکت فورد قصد دارد با استفاده از خودروهايي که با اينترنت با يکديگر ارتباط دارند، فناوري پيش بيني تصادف قبل از وقوع آن را آزمايش کند.

اين شرکت پروژه آزمايشي خود را طي ۱۸ ماه و با استفاده از ۷۰۰ خودرو که از طريق اينترنت با يکديگر ارتباط دارند در لندن و آکسفوردشاير انجام مي دهد. براي اين منظور اطلاعات مربوط به ناوگان خودروها مانند فشردن ترمز يا پدال گاز همراه داده هايي که از 25 حسگر کنار جاده جمع آوري مي شود.

برقراري ارتباط بين اين خودروها و حسگرها به محققان کمک مي کند با در نظرگرفتن حرکت خودرو و زيربناي جاده چشم اندازي از احتمال تصادف فراهم کنند.

جان اسکات مدير پروژه حمل و نقل هوشمند فورد مي گويد: به زودي تمام خودروهاي جديد با يکديگر ارتباط برقرار مي کنند و فرصت خواهيم داشتم تا تصادفات جاده اي را کاهش دهيم و جان انسان ها را نجات دهيم.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم