مهر/ الون ماسک در يک مراسم آنلاين از تراشه جديد خوانش مغز متعلق به استارت آپ نورالينک رونمايي کرد که در بدن يک خوک نصب شده است.

وي اميدوار است با اين تراشه در آينده به افرادي با اختلالات عصبي کمک کند.

اين تراشه هم اکنون در يک خوک ايمپلنت شده است. مدير ارشد اجرايي اسپيس ايکس و تسلا اين تراشه را در رويداد استارت آپ نورالينک به نمايش گذاشت. همچنين به نظر مي رسد اين شرکت تصميم دارد نيروي انساني جديد استخدام کند.

در اين مراسم ويدئويي ماسک نمونه اوليه دستگاه را نشان داد که به اندازه يک سکه بزرگ است و در آينده مي توان آن را داخل جمجمه فرد ايمپلنت کرد. همچنين در اين مراسم ماسک به ۳ خوک اشاره کرد که اين تراشه در بدن يکي آنها ايمپلنت شده است.

او در اين باره گفت: همانطور که مي بينيد اين يک خوک کاملا سالم و خوشحال است. 

به گفته ماسک اين ايمپلنت ها دوماه قبل در بدن خوک نصب شده است. همچنين مدير ارشد اجرايي اسپيس ايکس، اين تراشه را يک فيت بيت(دستبند هوشمند رصد سلامتي) براي مغز ناميد است که سيم هاي ريزي دارد.

پيش ازاين نورالينک اعلام کرده بودبه دنبال تاييديه سازمان غذا و دارو آمريکا براي پروژه مذکور است.طي اين پروژه محققان يک ايمپلنت کوچک با بيش از ۳ هزار الکترود ساختند که به رشته هايي انعطاف پذير به اندازه يک دهم موي انسان متصل است و مي تواند حدود هزار عصب را رصد کند. 

همچنين الون ماسک در اين مراسم تاييد کرد هدف اصلي شرکت نورالينک  توسعه تراشه براي کمک به افرادي است که نخاع آنها به شدت آسيب ديده است. اتراشه مذکور در  حرف زدن، تايپ کردن و حرکت بااستفاده از امواج مغزي به آنها کمک مي کند.

همچنين در اين مراسم ماسک از برنامه نويسان، مهندسان و به خصوص افرادي با سابقه اختراع دستگاه ها خواست براي استخدام به اين شرکت مراجعه کنند.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم