مهر/ محققان استراليايي با الهام از خرطوم فيل گيره اي رباتيک توليد کرده‌اند که عليرغم ابعاد کوچک مي‌تواند سنگين‌ترين اشيا را به راحتي از زمين بلند کند.
به گزارش نيواطلس، برخي حيوانات از توانايي منحصر به فردي براي بلند کردن اشياي بسيار سنگين و بزرگ‌تر از وزن خود برخوردارند که از جمله آنها مي‌توان به مورچه، اختاپوس و آفتاب پرست اشاره کرد. خرطوم فيل نيز ساختار ويژه ي دارد که به همين منظور قابل استفاده است.

ربات خرطومي از انعطاف و قابليت تاشدن منحصر به فردي برخوردار است و با دربرگرفتن اشياي مختلف آنها را تا محل مدنظر حمل مي‌کند. ربات يادشده که به شکل يک گيره طراحي شده مي‌تواند با دقت به شيء مدنظر بچسبد و با ثبات کافي آن را در مسافتي قابل توجه حمل کند. در واقع اين ربات از ترکيبي از قدرت، توان لمس بالا و حساسيت منحصر به فرد برخوردار است.

خرطوم فيل داراي حدود ۴۰ هزار عضله است و اين ربات اگر چه همان تعداد عضله ندارد، اما براي توليد آن از الياف نرم و سيستم‌هاي هيدروليک مينياتوري استفاده شده که در برگرفتن اشيا در ابعاد و وزن‌هاي مختلف را تسهيل مي‌کند. ربات يادشده به اندازه کافي باهوش است که براي بلند کردن اشيايي داراي دسته و گيره و غيره از همان بخش استفاده کند.

حسگرهاي اين ربات ۱۵ برابر بيشتر از ربات‌هاي عادي حساس هستند و بر همين مبنا محل مناسب براي گرفتن و بلند کردن اشيا را انتخاب مي‌کنند تا از آسيب رسيدن به آنها خودداري شود. ربات خرطومي که تنها ۸.۲ گرم وزن دارد مي‌تواند اشيايي را بلند کند که حداکثر ۱.۸ کيلوگرم وزن داشته و در مجموع ۲۲۰ برابر خود آن وزن دارند. انتظار مي‌رود مدل تجاري اين ربات ظرف ۱۲ تا ۱۶ ماه آينده عرضه شود.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم