ايسنا/ مديرعامل شرکت اپل در جريان ديدار مجازي با کارمندان اين شرکت اعلام کرد به نظر مي رسد که اکثر تيمها پيش از ژوئن سال ۲۰۲۱ به سرکار برنخواهند گشت. 

غول فناوري اپل معمولا يک فرهنگ متمرکز به دفتر کار داشته است اما تيم کوک، مديرعامل اپل تاکيد کرد که موفقيت امسال اين شرکت در جريان قرنطينه پاندمي ويروس کرونا ممکن است انعطاف پذيري بيشتري را براي دورکاري در آينده امکان پذير کند.

با اين حال مديرعامل اپل همچنان تمايل دارد که کارمندان اين شرکت در نهايت به سرکار برگردند.

وي گفت: هيچ جايگزيني براي همکاري رو در رو وجود ندارد اما ما ياد گرفتيم چگونه مي توانيم کارمان را خارج از دفتر بدون قرباني کردن بهره وري يا نتايج انجام دهيم. تمامي اين آموخته ها اهميت دارند و زماني که پاندمي را پشت سر بگذاريم، تمامي موارد عالي در خصوص اپل را حفظ خواهيم کرد و بهترين تغييراتي که امسال داشته ايم را در آن خواهيم گنجاند.

کوک اعلام کرد به دليل چالش هايي که در ماه هاي اخير وجود داشته، اپل به کارمندانش در بسياري از مناطق يک روز تعطيلي با حقوق اضافي خواهد داد که براي چهارم ژانويه برنامه ريزي شده است. گوگل هم اخيرا به کارمندانش يک روز تعطيلي اضافي با حقوق داده است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، مديرعامل اپل همچنين اعلام کرد: برنامه کمک کارمندان قوي ترين سال را تاکنون داشته است و از زمان آغاز اين برنامه، بيش از ۵۹۱ ميليون دلار کمک به خيريه ها داده شده و کارمندان بيش از ۱.۶ ميليون ساعت خدمت داوطلبانه داشته اند. اين شرکت پنج ميليون دلار ديگر کمک براي کمک به کساني که از کوويد ۱۹ آسيب ديده اند، فراهم مي کند.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم