مهر/ گوگل دولت استراليا را تهديد کرد در صورتيکه قانون پرداخت هزينه به رسانه هاي محلي در ازاي انتشار اخبار را منتشر کند، قابليت جستجوي خود در اين کشور را غير فعال مي کند.

به گزارش تلگراف، استراليا تصميم دارد با تصويب قانوني شرکت‌هاي فناوري از جمله گوگل و فيس بوک را مجبور کند در ازاي انتشار اخبار به رسانه‌هاي محلي هزينه‌اي پرداخت کنند. در واکنش به اين امر گوگل نيز اعلام کرد در صورت تصويب چنين قانوني، قابليت جستجو در اين کشور را غير فعال مي‌کند.

به طور دقيق‌تر با تصويب اين قانون شرکت‌هاي فناوري مجبور خواهند بود براي پرداخت هزينه به رسانه‌هاي محلي، با آنها مذاکره کنند و چنانچه به توافقي در اين زمينه دست نيابند، يک داور از سوي دولت مبلغ اين هزينه را تعيين مي‌کند.

مل سيلوا مدير عامل بخش استراليا و نيوزلند در گوگل به کميته مجلس استراليا در اين باره گفت: اگر اين نسخه از لايحه به قانون تبديل شود، در کنار ريسک‌هاي غير قابل مديريت مالي و عملياتي ما را مجبور مي‌کند تا قابليت جستجو در استراليا را متوقف کنيم.

سيلوا در سخنان خود اشاره‌اي به يوتيوب نکرد. موضع گوگل با انتقاد شديد اسکات موريسون نخست وزير استراليا روبرو شد. او در اين باره گفت: استراليا براي فعاليت‌هايي که مي‌توانيد در اين کشور انجام دهيد قانون خود را تعيين مي‌کند. موريسون در اين باره افزود: ما به افرادي که خواهان فعاليت در استراليا هستند، خوشامد مي‌گوئيم. اما به تهديد پاسخي نمي‌دهيم.

گوگل اعلام کرده اين قانون بسيار کلي است و در چنين شرايطي حتي ارائه يک ابزار جستجوي محدود کار بسيار خطرناکي است.

اين درحالي است که دولت آمريکا هفته گذشته از استراليا خواست تا قانون پيشنهادي را لغو و به جاي آن مقرراتي داوطلبانه را تصويب کند.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم