انتخاب/ آذري جهرمي وزير ارتباطات در صداوسيما گفت: يک گزارشگر [فردوسي‌پور] را مردم دوست دارند؛ عرصه را بر او محدود کرديد و اگر مجبور شد بر روي يک پلتفرم بين‌المللي حضور يابد و پهناي باند خارجي مصرف شد؛ به وزارت ارتباطات «گير» مي‌دهيد؟
 
او همچنين گفت: داخلي کردن پهناي باند، دستوري نيست. اگر پهناي باند داخلي مي‌خواهيد؛ به ذائقه مردم احترام بگذاريد؛ بجاي بستن و محدود کردن، آزاد کنيد و رفع انحصار.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم