مهر/ يک باند سازنده باج افزاري مخرب و خطرناک کدهاي منبع رمزگشايي از اين بدافزار را افشا کرده و به فعاليت خود خاتمه دادند.
به گزارش زد دي نت، گروه سازنده اين باج افزار موسوم به فونيکس کريپتر در حساب کاربري خود در توئيتر اعلام کردند که کدهاي منبع باج افزار يادشده را پاک کرده‌اند و قصد دارند به فعاليت خود خاتمه دهند.

اين افراد با هدف نمايش حسن نيت خود از افشاي ابزار رمزگشايي از کدهاي يادشده خبر داده‌اند و دستورالعملي تدوين کرده‌اند که نشان مي‌دهد چگونه بايد فايل‌هاي قفل شده با استفاده از باج افزار فونيکس کريپتر را احيا کرد. از اين طريق مي‌توان فايل‌هاي قفل شده در گذشته توسط باج افزار يادشده را بدون پرداخت باج به هکرها آزاد کرد.

بررسي‌هاي آلن ليسکا محقق امنيتي مؤسسه رکوردد فيوچر نشان مي‌دهد که ابزار رمزگشايي فونيکس کريپتر براي آزاد کردن فايل‌هاي قفل شده به خوبي عمل کرده و مشکلي ندارد.


البته اين نگراني وجود دارد که باج افزار نويسان ديگري با بررسي اطلاعات افشاشده از باج افزار فونيکس کريپتر او با بررسي همين ابزار رمزگشايي درصدد توليد و انتشار باج افزارهاي تازه‌اي باشند.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم