نماد آخرین خبر

ایلان ماسک به دلیل خرید شرکت «سولارسیتی» به دادگاه رفت

منبع
مهر
بروزرسانی
ایلان ماسک به دلیل خرید شرکت «سولارسیتی» به دادگاه رفت

مهر/ الون ماسک مديرعامل شرکت تسلا مجبور شد با حضور در دادگاه در روز گذشته از خريد تازه ۲.۶ ميليارد دلاري اين شرکت دفاع کند.
به گزارش سي ان بي سي، تعدادي از سهام داران اين شرکت نسبت به اقدام تسلا براي خريد شرکت سولارسيتي به شدت معترض هستند و به همين علت به دادگاه شکايت کرده‌اند.

ايلان ماسک در شهادت اوليه خود هرگونه فشار براي کنترل و اعمال نفوذ در جريان اين معامله را رد کرده است. بر اساس شکايت طرح شده اين خريد که در سال ۲۰۱۶ انجام شده، بدان علت انجام شده که شرکت مذکور متعلق به اقوام ايلان ماسک در آستانه ورشکستگي بوده است.

سهام داران تسلا مي‌گويند هم ماسک و هم اعضاي هيأت مديره اين شرکت و از جمله برادر وي از اين معامله منتفع شده‌اند اما اين کار سودي براي سهام داران خرد شرکت تسلا نداشته است. ماسک در زمان خريد سولارسيتي ۲۲ درصد از سهام اين شرکت را هم در اختيار داشت.


اين محاکمه در ويلمينگتون دلاور آغاز شده و انتظار مي‌رود دو هفته طول بکشد. جلسه اول محاکمه يادشده يک ساعت طول کشيد. اگر ماسک در اين پرونده محکوم شود بايد حدود ۲ ميليارد دلار غرامت پرداخت کند. در نهايت قاضي مشخص مي‌کند که ماسک با اين خريد فقط به نفع خود و اعضاي خانواده و هيأت مديره تسلا عمل کرده يا منافع کل شرکت تسلا و سهام داران آن را مورد توجه قرار داده است.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم

اخبار بیشتر درباره

اخبار بیشتر درباره