گجت نيوز/ سيد عباس مرادي، نگارنده طرح صيانت فضاي مجازي محدوديت اينستاگرام را تاييد کرد و از راه‌اندازي اينستاگرام پلاس ايراني خبر داد.

سيد عباس مرادي، يکي از نگارنده‌ها و افراد پشت پرده طرح صيانت از حقوق کاربران در فضاي مجازي که اين روزها سروصداي زيادي به پا کرده و با انتقادات زيادي مواجه شده، در يک برنامه تلويزيوني حاضر شد و توضيحاتي در رابطه با اين طرح و اتفاقاتي که پس از آن قرار است بيفتد، ارائه داد.

مرادي در اين برنامه اظهار کرد اين جايي که قرار است طرح صيانت وارد شود، بهترين نقطه براي حکمراني در فضاي مجازي است. يعني بايد در خدمات پايه کاربردي، فضاي رقابتي ايجاد کنيم، با مزيت رقابتي که براي کاربر قابل لمس باشد. وي افزود در حال حاضر مشابه داخلي اينستاگرام نداريم، اما هدف طرح صيانت اين است که يک پلتفرم امن ايجاد شود تا زمينه را براي مهاجرت کاربران ايراني به نمونه داخلي فراهم کنيم. به عنوان مثال در برنامه اينستاگرام پلاس، بانکداري الکترونيکي خواهيم داشت.

محدوديت اينستاگرام قطعي است

نگارنده طرح صيانت فضاي مجازي تاييد کرد که اينستاگرام محدود خواهد شد. مرادي در اين خصوص گفت فيلترينگي در کار نيست، اما قطعا محدوديت پهناي باند براي اينستاگرام خواهيم داشت. وي در ادامه به نمونه داخلي اينستاگرام يعني اينستاگرام پلاس اشاره کرد و گفت براي اين برنامه تخفيف‌هاي مالياتي به منظور انجام تبليغات در نظر گرفته مي‌شود. همچنين شدت محدوديت پهناي باند، به ميزان مهاجرت مردم به نمونه‌هاي داخلي براي اپليکيشن‌هاي خارجي اعمال خواهد شد.

نگارنده طرح صيانت از حقوق کاربران در فضاي مجازي در پايان گفت مدعيان بارداري با ۲ گيگ اينترنت و مدافعان وايت ليست از طرح صيانت کنار گذاشته شده‌اند و آنها اکنون جزو مخالفان طرح هستند. ما داريم چوب رويکرد و نگاه تيم اول نويسنده طرح را مي‌خوريم.

انتقادات مخالف طرح صيانت فضاي مجازي

همچنين در اين برنامه تلويزيوني، محمد کشوري، کارشناس فضاي مجازي و مخالف طرح صيانت اظهار کرد توضيحات مدافعان اين طرح من را به ياد صنعت خودروسازي ايران مي‌اندازد. به گفته کشوري، افرادي در وزارت ارشاد دهه ۸۰ سرويس‌هاي اينترنتي اجتماعي داخلي را فيلتر کردند و از بين بردند و اکنون همان‌ها طراح طرح صيانت هستند.

اين کارشناس فضاي مجازي به محدوديت اينستاگرام اشاره کرد و گفت محدوديت ترافيک يعني پهناي باند اينستاگرام را به قدري پايين بياورند که مردم نااميد شوند؛ مثل همان اتفاقي که براي وايبر افتاد. وي درباره اينستاگرام پلاس ايراني نيز بيان کرد تجربه‌هاي قبلي مثل روبيکا موفق نبودند؛ چه تضميني وجود دارد که نمونه‌هايي مثل اينستاگرام پلاس موفق مي‌شوند؟ سوال اين است که کاربران ايراني چرا بايد اينستاگرام را رها کنند؟

کشوري در پايان تاکيد کرد در پيش نويس اين طرح چهار ماه مهلت براي اپليکيشن‌هاي خارجي در نظر گرفته شده تا تعهدات را بپذيرند؛ اگر قبول نکردند چهار ماه مهلت براي مسدود شدن داده مي‌شود، اما از همان زمان بحث محدوديت پهناي باند وجود دارد.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم