ايسنا/ به گفته وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، در سال ۱۳۹۲، داده‌هاي حدود ۴۰ درصد از دستگاه‌هاي دولتي، براي ارائه‌ خدمات الکترونيکي در خارج از کشور ميزباني مي‌شد اما اکنون تمامي داده‌هاي دولتي درون کشور ميزباني مي‌شوند.

محمدجواد آذري جهرمي در توييتر نوشت: مجموع خدمات دولت به مردم ۵۹۶۸ خدمت است که در گام اول دولت الکترونيکي بايد الکترونيکي مي‌شدند. اولين ارزيابي در آخر ۹۵ انجام شد که تنها ۱۱۰ خدمت الکترونيکي بود. اکنون در سال ۱۴۰۰ تعداد ۴۹۹۷ (۸۴ درصد) خدمت الکترونيکي شده‌اند.

وي با بيان اينکه در گام دوم ‌دولت الکترونيکي، تبادل اطلاعات بين دستگاه‌ها بايستي ميسر مي‌شد، افزود: در سال ۱۳۹۲، تعداد تبادل اطلاعات بين دستگاهي صفر، در پايان سال ۱۳۹۶ به عدد ۹۷ ميليون رسيد و هم اينک تا ابتداي مرداد ۱۴۰۰ از عدد ۲.۸ ميليارد عبور کرده است. ارائه خدمات يکپارچه، گام سوم دولت الکترونيکي بود که با تعريف ۲۳ پروژه مهم پيگيري شد. سلامت الکترونيکي، سامانه جامع تجارت، ماليات الکترونيکي و سامانه ستاد از مهمترين اين پروژه‌ها بود.

آذري جهرمي خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۲، بنا بر اعلام دبير وقت شوراي عالي فضاي مجازي، داده‌هاي حدود ۴۰ درصد از دستگاه‌هاي دولتي، براي ارائه‌ خدمات الکترونيکي در خارج از کشور ميزباني مي‌شد. هم اکنون با گسترش چشمگير ‌دولت الکترونيکي، تمامي داده‌هاي دولتي درون کشور ميزباني مي‌شوند.

آذري جهرمي پيش از اين نيز با تاکيد بر اهتمام دولت به الکترونيکي شدن خدمات و دسترسي شهروندان، گفته بود: بنا بر آمار دبير شوراي عالي فضاي مجازي در سال ۱۳۹۲ ، ۴۰ درصد اطلاعات دولت در خارج از کشور «هاست» مي‌شد و خدمات الکترونيک دولت ميزباني آن در خارج از کشور بود، در سال ۱۳۸۹، ۴۸ درصد اطلاعات کشور خارج از کشور نگهداري مي‌شد و امروز با توجه به زيرساخت‌هايي که در دولت توسعه داده شده ما هيچ دستگاه دولتي نداريم که اطلاعات آن خارج از کشور «هاست» شود.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم