ايسنا/ توييتر آزمايش جهاني ابزاري به نام Communities را آغاز کرد که قابليت مشابه گروه‌هاي فيس بوک بوده و به کاربران امکان مي دهد به گروهي از کاربران داراي علايق مشترک توييت ارسال کنند.

توييتر در يک پست وبلاگ اعلام کرد بعضي از کاربران مي توانند Communities را ايجاد کنند و امکانات بيشتر در ماههاي آينده اضافه خواهد شد. اين شرکت شمار کاربراني که مي توانند به صورت آزمايشي گروه تشکيل دهند را اعلام نکرد اما هر کاربري در صورت دعوت شدن، مي تواند به گروه ملحق شود.

گروه‌ها به صورت عمومي قابل مشاهده هستند با اين حال در مرحله فعلي افراد براي پيوستن به يک گروه بايد از يک عضو يا مدير گروه دعوت دريافت کنند.

اين شرکت شبکه اجتماعي در ماههاي اخير قابليتهاي جديدي عرضه کرده که شامل سرويس اشتراکي سوپر فالوز و اتاقهاي صوتي زنده بوده است تا به رکود چند ساله کسب و کارش را متحول کند.

فيس بوک که رقيب بزرگتر توييتر است، ابزار  گروه‌ها را که مي تواند خصوصي يا عمومي باشد را از سال ۲۰۱۷ يک اولويت استراتژيک قرار داده است. اما  گروه‌هاي فيس بوک براي انتشار اطلاعات نادرست سياسي و سلامتي و سازمان دهي فعاليتهاي افراطي استفاده شده اند که موجب شده است اين شرکت تغييراتي را براي انواع  گروه‌هايي که به کاربران توصيه مي کند، صورت دهد.

توييتر اعلام کرد مقررات خود را تنظيم خواهد کرد و اقداماتي شامل طراحي روشهايي براي شناسايي  گروه‌هايي که ممکن است مشکل ساز شوند را انجام مي دهد تا کاربران را در فضاي  گروه‌ها ايمن نگه دارد.

به گفته ديويد ريگان، يکي از مديران محصول توييتر، بعضي از  گروه‌هاي که توييتر در مرحله اوليه آزمايش مي کند پيرامون صحبت درباره موضوعاتي نظير هوا، سگها، اسنيکرز، مراقبت پوستي و ستاره شناسي هستند و  گروه‌هاي بيشتري در راه خواهند بود.

کاربران به عنوان ناظر گروه عمل کرده و استانداردها را براي  گروه‌هايشان تعيين و اجرا مي کنند. در طول اين آزمايش، توييتر ناظران گروه‌ها را تاييد کرده و با آنها همکاري خواهد کرد.

بر اساس گزارش رويترز، يک سخنگوي توييتر گفت: اين شرکت در يک سال گذشته تحقيقاتي انجام داده و با کارشناسان مشورت کرده تا درک بهتري از چگونگي استفاده و موارد احتمالي سوءاستفاده از  گروه‌ها در توييتر داشته باشند.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم