ايسنا/ شرکت AT&T اعلام کرد گوشي جديد آيفون ۱۳ را به مشتريان جديد و فعلي که واجد شرايط بوده و طرحهاي ديتاي نامحدود دارند، به رايگان عرضه مي کند. 

شرکت AT&T در بيانيه اي اعلام کرد مشترکاني که خواستار دريافت آيفون ۱۳ باشند، يک هزينه ماهانه براي اين گوشي پرداخت مي کنند که با اعتبار تخصيص يافته براي آنها جبران مي شود و اين گوشي را براي آنها مجاني مي کند.

قيمت مدل آيفون 13 پرو ۹۹۹ دلار(حدود 27.2 ميليون تومان) است با اين حال شرکت AT&T حاضر است براي کمک به رشد مشترکانش اين هزينه را متحمل شود. اين شرکت از زماني که فعاليتهاي سرگرمي "وارنر مديا" را واگذار کرد و به ريشه هاي خود به عنوان يک شرکت مخابراتي متمرکز به خدمات بي سيم و پهناي باند بازگشت، رشد مشترکان را اولويت اصلي خود قرار داده است.

جنگ قيمت "طرح ديتا" سابق بر اين خط اصلي رقابت ميان اپراتورهاي تلفن همراه بود اما اکنون جاي خود را به تخفيف و عرضه رايگان گوشي داده است. شرکت AT&T در اين عرصه پيشتاز بوده و گوشيها را به رايگان يا با تخفيف سنگين به همه مشترياني که مشترک طرح ديتاي نامحدود هستند، عرضه مي کند.

شرکت تي موبايل يو اس براي مبارزه براي سهم بازار اين اقدام را دنبال کرده است در حالي که شرکت وريزون گوشيهاي رايگان و تخفيفهاي چشمگير را در قالب پيشنهادهاي محدود عرضه کرده است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، دادن گوشي مجاني تاثير مستقيمي روي رشد مشترکان داشته و شرکت AT&T در سه ماهه گذشته بزرگترين رشد را در شمار مشترکان تلفن همراه داشت و ۷۸۹ هزار مشتري در سه ماهه دوم اضافه کرد که فراتر از ۶۲۷ هزار مشتري جديد در تي موبايل بود.

گفتني است که وريزون که اپراتور تلفن همراه شماره يک آمريکاست، کوچکترين رشد مشترکان را داشت.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم