ارزديجيتال/ جان سينا، ورزشکار مشهور کمپاني دبليو دبليو اي، که اخيراً مجموعه توکن‌هاي غير مثلي خود را عرضه کرده بود، مي‌گويد اين اقدام يک شکست فاجعه‌بار بوده است.

اين کمپاني ۵۰۰ توکن غير مثلي را که قيمت هر کدام ۱۰۰۰ دلار بود، به مزايده گذاشته بود که فقط ۳۷ عدد از آنها به فروش رفت.

سينا افزود: «من و مسئولان دبليو دبليو اي فکر مي‌کرديم ۱۰۰۰ دلار قيمتي منصفانه است ولي کاملاً در اشتباه بوديم.»

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم