ايسنا/ شرکت اپل سياست جديدي را در ارتباط با تست کوويد ۱۹ براي کارمندان آمريکايي دورکار و فروشندگانش اجرا مي کند.

اين شرکت از اين پس کارمندان واکسينه نشده را ملزم خواهد کرد بيشتر از همکاران واکسينه شده خود تست کوويد ۱۹ انجام دهند.

اين سياست جديدترين تلاش اپل براي وادار کردن کارمندانش به دريافت واکسن کوويد ۱۹ است. برخلاف گوگل، فيس بوک و چند شرکت فناوري ديگر اپل هنوز واکسيناسيون را براي کارمندانش اجباري نکرده است. با اين حال از کارمندانش خواسته است به طور داوطلبانه وضعيت واکسينه شدن خود را گزارش دهند.

بر اساس گزارش انگجت، سياست جديد اپل عملکرد اين شرکت را با دستورالعمل جديد اداره سلامت و ايمني حرفه اي وزارت کار آمريکا منطبق مي کند که شرکتهاي داراي بيش از ۱۰۰ کارمند را ملزم مي کند ايمن سازي را اجباري کرده يا تست هفتگي فراهم کنند.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم