ايسنا/ سران کشورهاي آمريکا، ژاپن، هند و استراليا که در چارچوب گروه کواد همکاري دارند توافق کردند گامهايي براي ساخت زنجيره تامين نيمه رسانا بردارند. 

نشريه نيک کي ژاپن با اشاره به پيش نويس بيانيه مشترک اين گروه، اعلام کرد سران گروه کواد در نشستي که هفته جاري در واشنگتن برگزار مي‌شود، اين توافق را اعلام مي کنند.

جو بايدن، رييس جمهور آمريکا ميزبان نخستين نشست حضوري سران کشورهاي کواد خواهد بود که به دنبال تقويت همکاري براي مقابله با رفتار تهاجمي فزاينده چين است.

طبق گزارش نيک کي، در اين پيش نويس گفته شده که اين چهار کشور به منظور ايجاد يک زنجيره تامين قوي، ظرفيت تامين نيمه رساناي خود را مشخص کرده و آسيب پذيريها را شناسايي مي کنند. همچنان در اين بيانيه گفته شده که استفاده از فناوريهاي پيشرفته بايد بر مبناي احترام به حقوق بشر باشد.

در اين پيش نويس از چين نامي برده نشده اما اين اقدام ممانعت از بکارگيري فناوريها از سوي چين براي توسعه نفوذش به ساير نقاط جهان را مد نظر دارد.

بر اساس گزارش رويترز، آمريکا و چين بر سر موضوعات مختلفي شامل تجارت و فناوري اختلاف دارند. بايدن در آوريل اعلام کرد آمريکا و ژاپن به اتفاق در حوزه هايي مانند ۵G و زنجيره تامين نيمه رسانا سرمايه گذاري خواهند کرد.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم