باشگاه خبرنگاران/ ربات‌های هوشمند به دلیل خطرات و خطا‌های انسانی موجود در فرایند پردازش خون وارد این حوزه می‌شوند.

محققان Swinburne پردازش بسته‌های اهدای خون را خودکار کرده اند و این کار خسته کننده و فوق العاده حساس را به ربات‌ها واگذار کرده اند. برای روشن‌تر شدن این موضوع، ربات‌ها هیچ خونی از انسان نمی‌گیرند، بلکه پس از دریافت بسته‌های اهدایی، کنترل را به دست می‌گیرند.

در یک مرکز پردازش، اهدای خون کامل باید از طریق سانتریفیوژ به اجزای سلولی آن تفکیک شود. برای انجام این کار، بسته خون باید به روش خاصی تا شود تا در طول فرآیند اطمینان حاصل شود که آلودگی باکتریایی وجود ندارد. چرا این وظیفه را به ربات‌ها واگذار کنید؟ خوب، حتی با وجود کارکنان بسیار آموزش دیده، هنوز خطرات و نمونه‌هایی از خطای انسانی وجود دارد.

Swinburne توضیح داد: "بسته‌های آسیب دیده یا پاره شده نه تنها منجر به از دست دادن یک اهدای گرانبها می‌شود، بلکه تولید را مختل می‌کند و کارکنان را در معرض مواد بیولوژیکی بالقوه خطرناک قرار می‌دهد. حتی عدم انطباق‌های ظریف نیز می‌تواند در طول زمان رخ دهد و منجر به انحرافات کیفیت شود. از سوی دیگر، چنین حرکات تکراری گاهی صد‌ها در روز می‌تواند باعث فشار ارگونومیک و آسیب به کارکنان شود. "

با این حال، آنقدر‌ها هم ساده نیست. Swinburne گفت تا کردن یک روش بسیار پیچیده است که خودکار کردن آن با استفاده از ربات‌ها چالش برانگیز است. گفته می‌شود که بسته‌های خون، اجسامی نرم و تغییر شکل‌پذیر هستند. پس از موفقیت این شرکت، آن‌ها اکنون پروژه را برای تمرکز بر بهبود سرعت ربات که در حال حاضر کندتر از یک انسان است گسترش می‌دهند.

در کانال آی‌تی و ™CanaleIT هم کلی عکس و ویدئوی دسته اول و جذاب داریم