گیم فا/ ویدیوی منتشر شده از سوی طرفداران، بازی Assassin’s Creed Infinity را در قالب موتورگرافیکی فوق‌العادۀ آنریل انجین 5 و کشور ایران متصور می‌شود.
    
برای مدتی طولانی، طرفداران وطنی بازی Assassin’s Creed منتظر هستند تا این سری به ایران و امپراطوری پارس سفر کند. گفته می‌شود که نسخۀ Infinity پلتفرمی خواهد بود که تحت به‌روزرسانی‌های مختلف، این سری را به کشورهای گوناگون در نقاط مختلف جهان می‌برد؛ شاید یکی از این دوره‌ها و مکان‌های تاریخی، در ایران رخ دهد. در هر صورت، خالی از لطف نیست که تریلر مفهومی بازی Assassin’s Creed (ساختۀ طرفداران) در ایران و دورۀ ساسانیان را مشاهده کنید؛ تریلری که با بهره‌گیری از آنریل انجین 5 (Unreal Engine 5) ساخته شده است.

آیا شما از طرفداران Assassin’s Creed هستید؟ نظر شما درباره این ویدئو چیست؟!

در کانال آی‌تی و ™CanaleIT هم کلی عکس و ویدئوی دسته اول و جذاب داریم