ارزدیجیتال/ خالق میم کوین محبوب دوج کوین، اخیراً راجع به عملکرد بیت کوین در بازار اظهارات کنایه‌آمیزی کرده است.

وقتی در یک پست از او در مورد راه‌های مختلف سنجیدن پیشرفت سؤال شد، او به عملکرد بحث‌برانگیز قیمت بیت کوین اشاره کرد و پرسید که آیا می‌توان آن را پیشرفت درنظر گرفت یا خیر؛ و بعداً قبول کرد که ‌همین‌طور است.

او افزود که اگر چیزی بالای صفر باشد،‌ در حال پیشرفت محسوب می‌شود!

در کانال آی‌تی و ™CanaleIT هم کلی عکس و ویدئوی دسته اول و جذاب داریم